Hart voor Delden

Hart voor Delden

Privacybeleid Stichting Hart voor Delden (SHVD)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op SHVD, aangezien SHVD persoonsgegevens verwerkt. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Doel SHVD

SHVD wil met haar activiteiten actief bijdragen aan de bevordering van burgerhulpverlening bij een acute circulatiestilstand, alsmede aan de bevordering en verdere optimalisatie van de beschikbaarheid van AED’s in de regio Delden.

Hiertoe werft SHVD voldoende burgerhulpverleners in Delden, verzorgt zij basis- en herhalingscursussen Reanimeren en AED, zorgt zij voor de aanschaf, het beheer en onderhoud van AED’s in Delden en genereert zij voldoende financiële middelen om deze doelen te realiseren. 

Om u als burgerhulpverlener in te kunnen schrijven voor de (herhalings)cursus Reanimeren en AED, u te attenderen op de jaarlijkse fietstocht langs alle in Delden beschikbare AED’s en u te informeren over andere activiteiten die bijdragen aan de bevordering van de burgerhulpverlening in Delden hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw  gegevens kunnen we u op de juiste wijze in- en aanschrijven als burgerhulpverlener.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum en e-mailadres. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u  herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. 

Om haar doel (zie hiervoor) te bereiken heeft SHVD de volgende persoonsgegevens van u nodig:

– Naam

– Adres

– Emailadres

– Mobiel nummer

– Geboortedatum (de leeftijdgrens om opgeleid en opgeroepen te worden is 18 jaar).

Indien u door de SHVD wordt opgeleid levert u uw persoonsgegevens zelf bij SHVD aan. Wordt u door een andere organisatie opgeleid (bijv door uw werkgever) maar schrijft u u in bij Hartslagnu.nl om ingeval van een circulatiestilstand in Delden gealarmeerd te worden, dan verkrijgen wij uw persoonsgevens van HartslagNu.

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken geen  bijzondere persoonsgegevens. 

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik. Doet u uw registratie bij HartslagNu te niet dan worden binnen een redelijke termijn uw gegevens uit onze adminstratie verwijderd.

Lidmaatschapsregistratie

De aanlevering van uw gegevens bij SHVD doet u per email of via hard-copy. Indien u aanlevert via hard-copy wordt deze fysiek bewaard door het bestuurslid SHVD, belast met opleidingen. Daarnaast worden de gegevens van de hard-copy digitaal geregistreerd. Enkel het bestuurslid SHVD, belast met opleidingen, heeft inzicht in deze gegevens. 

Financiële gegevens

Wij vragen de burgerhulpverleners na afloop van een (herhalings)cursus de kosten van de cursus te declareren bij hun ziektekostenverzekering en de ontvangen vergoeding, indien de ziektekostenverzekering uitkeert, over te maken naar SHVD. 

Wij houden geen administratie bij van mogelijk te ontvangen bedragen (‘debiteuren’).

Uw naam en bankrekeningnummer is zichtbaar op onze bankrekening indien u de van de ziektekostenverzekering ontvangen vergoeding overmaakt naar SHVD. Deze gegevens worden door ons niet verwerkt.

Presentielijst

De opleider krijgt voor aanvang van de basis- of herhalingscursus een lijst met namen van de cursusisten van betreffende cursusavond. Deze lijst wordt afgetekend door zowel de opleider als de cursisten en bewaard door het bestuurslid SHVD, belast met opleidingen.

Beeldmateriaal

SHVD maakt in principe geen foto’s en video’s van opleidingen of andere activiteiten. Gebeurt dit wel dan wordt expliciet toestemming gevraagd aan betrokkenen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *