Privacybeleid Stichting Hart voor Delden

Privacybeleid Stichting Hart voor Delden

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op SHVD, aangezien SHVD persoonsgegevens verwerkt. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Persoonsgegevens

Om u als burgerhulpverlener in te kunnen schrijven voor de (herhalings)cursus Reanimeren en AED, u te attenderen op de jaarlijkse fietstocht langs alle in Delden beschikbare AED’s en u te informeren over andere activiteiten die bijdragen aan de bevordering van de burgerhulpverlening in Delden hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze in- en aanschrijven als burgerhulpverlener.

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum en e-mailadres. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

Om haar doel (zie hiervoor) te bereiken heeft SHVD de volgende persoonsgegevens van u nodig:

– Naam, adres, e-mailadres, mobiel nummer en geboortedatum (de leeftijdgrens om opgeleid en opgeroepen te worden is 18 jaar).

Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik. Op uw verzoek worden uw gegevens binnen redelijke termijn uit onze administratie verwijderd.

Lidmaatschapsregistratie

De aanlevering van uw gegevens bij SHVD doet u per email of via hard-copy. Indien u aanlevert via hard-copy wordt deze fysiek bewaard door het bestuurslid SHVD, belast met opleidingen. Daarnaast worden de gegevens van de hard-copy digitaal geregistreerd. Enkel het bestuurslid SHVD, belast met opleidingen, heeft inzicht in deze gegevens.

Financiële gegevens

Wij vragen de burgerhulpverleners na afloop van een (herhalings)cursus de kosten van de cursus te declareren bij hun ziektekostenverzekering en de ontvangen vergoeding, indien de ziektekostenverzekering uitkeert, over te maken naar SHVD.

Wij houden geen administratie bij van mogelijk te ontvangen bedragen (‘debiteuren’). Uw naam en bankrekeningnummer is zichtbaar op onze bankrekening indien u de van de ziektekostenverzekering ontvangen vergoeding overmaakt naar SHVD. Deze gegevens worden door ons niet verwerkt.

Presentielijst

De opleider krijgt voor aanvang van de basis- of herhalingscursus een lijst met namen van de cursisten van betreffende cursusavond. Deze lijst wordt afgetekend door de opleider en bewaard door het bestuurslid SHVD, belast met opleidingen.

Beeldmateriaal

SHVD maakt in principe geen foto’s en video’s van opleidingen of andere activiteiten. Gebeurt dit wel dan wordt expliciet toestemming gevraagd aan betrokkenen.